top.jpg

PUBLIKACJE I PREZENTACJE MIĘDZYNARODOWE:

•    2009 AANA Meeting San Diego ,USA- "Popliteal Cyst: Comparison of Complete Endoscopic to Intensive Nonoperative Treatment" Konrad Malinowski, Arkadiusz Koniarski, Marek Synder,
•    2008 ESSKA Congress Porto, Porugalia - Comparison of nonoperative and endoscopic treatment of popliteal cyst - preliminary results - Malinowski K., Koniarski A., Niemyjski W. , M. Synder
•    2007 Maj - Malinowski K., Koniarski A., Niemyjski W. "Endoskopowe leczenie torbieli podkolanowej" - prezentacja ustna 6th Biennial ISAKOS Congress Florencja – Włochy
•    2006 Zarzycki D, Jasiewicz B, Kącki W, Koniarski A, Kasprzyk M, Zarzycka M, Tęsiorowski M"Limb lengthening in fibular hemimelia type II: can it be an alternative to amputation-"J Pediatr Orthop B. 2006 Mar;15(2):147-53.
•    2004 Hamstring ACL Reconstruction: Is It Necessary To Sacrifice The Gracillis- A.Gobbi, R. Francisco, M. Vitali, A. Koniarski, M. Zanazzo; Orthopaedic Arthroscopic Surgery International Milano for ESSKA Congress Athens
•    2004 Comparison of ACL reconstruction between male and female athletes using the patellar tendon and semitendinosus autografts A. Gobbi, R. Francisco, A. Koniarski, M. Vitali, M. Zanazzo; Orthopaedic Arthroscopic Surgery International Milano, ESSKA Congress Athens
•    2004 Clinical Results in Patellofemoral Full Thickness Chondral Defects Treated with Hyalograft--C: A Prospective Study at 2-years Follow-up; A. Gobbi, M. Berruto, A. Koniarski, R. Francisco, M. Vitali; Orthopaedic Arthroscopic Surgery International Milano for ICRS Meeting Gent
•    2003 D Zarzycki, M Zarzycka, W Kacki, B Jasiewicz, A Radlo, P Radlo, A Rymarczyk , A Koniarski "Results of posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis" Annual Meetings: EUROSPINE 2003: October 1-4, Prague, Czech Republic
•    2003 M Zarzycka, B Jasiewicz, D Zarzycki, W Kacki, A Rymarczyk, P Radlo, A Radlo, A Koniarski "Comparison of different methods in operative treatment of severe idiopathic scoliosis" Annual Meetings: EUROSPINE 2003: October 1-4, Prague, Czech Republic
•    2003 W Kacki, D Zarzycki, M Zarzycka, B Jasiewicz, P Radlo, A Rymarczyk, A Radlo, A Koniarski "Results of combined anterior and posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis" Annual Meetings: EUROSPINE 2003: October 1-4, Prague, Czech Republic
•    2003 Zarzycki D., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B., Radło A., Radło P., Rymarczyk A., Koniarski A.: Results of postreior fusion in treatment of severe idiopathic scoliosis. European Spine Journal 2003, vol 12, supl 1:66
•    2003 Zarzycka M., Jasiewicz B., Zarzycki D., Kącki W., Rymarczyk A., Radło A., Radło P., Koniarski A.: Comparrision of different methods in operative treatment of severe idiopathic scoliosis. European Spine Journal 2003, vol 12, supl 1: 68.
•    2003 Kącki W., Zarzycki D., Zarzycka M., Jasiewicz B., Radło P., Rymarczyk A., Radło A., Koniarski A.: Results of combined anterior and posterior fusion in treatment of severe idiopathi scoliosis. European Spine Journal 2003, vol 12, supl 1:70.

PUBLIKACJE I PREZENTACJE KRAJOWE:

•    2002 W. Lankosz, J. Jurkowski, D. Zarzycki and A. Koniarski -Potrójna artrodeza stępu w leczeniu stopy spastycznej w mpd" Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja Vol. 4 Nr 1, 2002, 30-32
•    2002 B. Jasiewicz, W. Kącki, A. Koniarski, M. Kasprzyk, M. Zarzycka, M. Tęsiorowski -Wydłużanie goleni u chorych z wrodzonym brakiem strzałki", Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja, Vol. 4, Nr 4, 2002, 413-420
•    2004 Winiarski A., Zarzycki D., Koniarski A., Kaliciński M.: Historia naturalna skolioz idiopatycznych. Streszczenia - XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin 2004.
•    2004 Zarzycki D., Bakalek B., Witkowki M.,Koniarski A., Kasprzyk M.: Historia skolioz naturalnych. Streszczenia - XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin 2004.
•    2004 Winiarski A, Zarzycki D, Koniarski A, Kaliciński M "Historia naturalna skoliozy idiopatycznej" Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004
•    2004 Zarzycki D, Bakalarek B, Koniarski A, Kasprzyk M, Witkowski M. -Naturalna historia wrodzonych deformacji kręgosłupa" Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004
•    2005 Winiarski A, Zarzycki D, Koniarski A, Kaliciński M -Historia naturalna skoliozy idiopatycznej" Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 1, 2005
•    2005 Zarzycki D., Rymarczyk A., Koniarski A., Potaczek T., Jurkowski J.: -Wczesne wyniki leczenia operacyjnego schorzeń barku z użyciem technik endoskopowych" Zebranie Małopolskiego Oddziału PTOiTr 15.06.2005
•    2005 Zarzycki D., Sebastianowicz P., Rymarczyk A., Kącki W., Koniarski A.: -Wczesne wyniki endoprotezoplastyki połowiczej stawu kolanowego" Zebranie Małopolskiego Oddziału PTOiTr 15.06.2005
•    2006 Luty - Malinowski K., Koniarski A., Niemyjski W. "Endoskopowe leczenie torbieli podkolanowej" Konferencja Łódzkiego Oddziału PTOiR. Łódź
•    2007 Wrzesień - Malinowski K., Koniarski A., Niemyjski W. "Endoskopowe leczenie torbieli podkolanowej" Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej -Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone - ARTRO Zespół Ortopedyczny