top.jpg

Rodzaje wykonywanych przez nasz zespół zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego Pełne spektrum zabiegów artroskopowych stawu kolanowego:

Łąkotki:
- szycie za pomocą nici i implantów w przypadkach pozwalających na ich wygojenie
- oszczędne usunięcie uszkodzonych fragmentów łąkotek w przypadku uszkodzeń nienaprawialnych
- stymulacja gojenia,
- operacje łąkotki hypermobilnej oraz torbieli łąkotek

Więzadła krzyżowe
- Plastyka więzadła krzyżowego przedniego i tylnego za pomocą każdego rodzaju przeszczepu autologicznego(własnego): ścięgien zginaczy, 1/3 środkowej więzadła rzepki, rozcięgna mięśnia czworogłowego, metodą jedno i dwupęczkową dobieraną indywidualnie . Możliwość implantacji przeszczepów allogenicznych - z banku tkanek i więzadeł sztucznych.
- Szycie zerwanych więzadeł krzyżowych z użyciem implantów w świeżym okresie pourazowym

Rzepka i staw rzepkowo - udowy:
- operacje niestabilności rzepki ; w pełni artroskopowe szycie struktur przyśrodkowych i uwolnienie struktur bocznych - artroskopowa modyfikacja zabiegu Insalla,
- operacje zespołu bólowego przedniego przedziału kolana i nadmiernego bocznego przyparcia rzepki z uwolnieniem troczków bocznych rzepki

Chrząstka stawowa:

- Plastyka powierzchownych uszkodzeń chrząstki stawowej (shaving, waporyzacja - chondroplastyka termiczna
- Plastyka głębokich ubytków chrząstki stawowej - technika mikrozłamań, abrazji, autologicznych bloczków kostnych, pokrycia ubytków okostną i podaniem pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego, pokrycie ubytków membraną kolagenową wraz z podaniem namnożonych , autologicznych komórek chrzęstnych
- usunięcie ciał wolnych kolana

Choroby i wady błony maziowej:
- zespoły fałdów przyśrodkowego, nad i podrzepkowego
- RZS , dna moczanowa inne choroby reumatyczne - pełna czteroprzedziałowa , przednio - tylna synowektomia stawu kolanowego z badaniem histopatologicznym

Martwica chrzęstno - kostna
- nawiercenie wsteczne i stymulacja gojenia
- przytwierdzenie oddzielającego się lub oddzielonego fragmentu chrzęstno - kostnego za pomocą implantów biowchłanialnych lub śrub,

Operacje rewizyjne - powtórne

- Jedno i dwuetapowe operacje rewizyjne wiezadeł krzyżowych stawu kolanowego z użyciem przeszczepów własnych i mrożonych.
- Pozabiegowe operacje rewizje z uwolnieniem zrostów (artroliza) ograniczających lub uniemożliwiających ruch.

Operacje w zmianach zwyrodnieniowych

- kompleksowe "oczyszczenie" stawu z wyrośli kostnych (osteofitów), uszkodzonych niestabilnych fragmentów chrząstki, łąkotek i błony maziowej - jako operacje same w sobie lub przygotowujące do innych zabiegów (osteotomia , endoproteza połowicza)

Kompleksowe zabiegi w przypadkach wystąpienia torbieli Bakera
- zabiegi "3 w jednym" - I zawierające artroskopowe leczenie stawu (przyczyny powstania torbieli), usunięcie połączenia stawu z torbielą (szycie lub poszerzenie), endoskopowe usunięcie torbieli podkolanowej.

Zabiegi specjalne
- artroskopowe leczenie "kolana skoczka"
- artroskopowe leczenie choroby Osgood - Schlattera - "martwicy guzowatości kości piszczelowej"
- artroskopowe leczenie zespołu tarcia pasma biodrowo - piszczelowego
- artroskopowe leczenie lub artroskopowo wspomagane leczenie innych schorzeń okolicy stawu kolanowego

Wszelkie prawa zastrzeżone - ARTRO Zespół Ortopedyczny